تبلیغات
مدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی - کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری تاکتیک ها و تکنیک های مدیریت برند تاکتیک ها تکنیک ها و سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری مولف و مترجم: علی خویه
مشاور برند، ساخت و توسعه ی برند
مشاور برند، ساخت و توسعه ی برند

مدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی
 
دپارتمان تحقیقات بازاریابی و تبلیغات | مشاوره بازاریابی و فروش | برندسازی و افزایش فروش

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری تاکتیک ها و تکنیک های مدیریت برند

تاکتیک ها تکنیک ها و سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

 

مولف و مترجم: علی خویه

فصل پانزدهم:

تكنیكهای گروهی برای خلق ایده‌های خلاقانه برندسازی و مدیریت برند   

1- توفان فكری.............................................................

2-تصمیم­گیری گروهی...................................................

تكنیك سناریونویسی......................................................

تكنیك اس آی ال .........................................................

فصل شانزدهم:

تاكتیك­ها و تكنیك­های تریز در برندسازی و مدیریت برند

4-1- اجزاء اصلی دانش تریز.........................................

مراحل اجرای تكنیك تریز در برندسازی و مدیریت برند...

برخی از اصول نوآوری تریز در برندسازی و مدیریت برند

برخی از  دیگر رویكردهای خلاقیت شناختی مبتنی بر تریز..........

دویل برندسازی و مدیریت برند......................................

بخش پنجم :

تاكتیك­های الهام گرفته از ورزش....................................

فصل هفدهم:

تاكتیك و استراتژی برندسازی و مدیریت برند جودویی.....

تاكتیك­های فوتبال در برندسازی و مدیریت برند...............

توجه به تاكتیك­ها و تكنیك­ها شطرنج در برندسازی و مدیریت برند        

بخش ششم:

تاكتیك­ها و تكنیك­های الهام گرفته شده از هنرهای تجسمی، سینما و ادبیات        

فصل هجدهم:

تكنیك کلاسیک در برندسازی و مدیریت برند..................

مشخصات آثار برندسازی و مدیریت برند كلاسیك...........

تكنیك رسانه­های همگانی...............................................

فصل نوزدهم:

تكنیك باروك در برندسازی و مدیریت برند.....................

تكنیك­های الهام گرفته از اسطوره­ها  در برندسازی و مدیریت برند

فصل بیستم:

تكنیك ناتورالیسم در برندسازی و مدیریت برند................  

مشخصات آثار برندسازی و مدیریت برند ناتورالیستی.......

فصل بیست و یكم:

تكنیك رمانتیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند رمانتیك         

تكنیك­ها مورد استفاده در برندسازی و مدیریت برند رمانتیكی     

فصل بیست و دوم:

تكنیك فوتوریسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند فوتوریسمی   

فصل بیست و سوم:

تكنیك داداییسم دربرندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند داداییستی        

برخی از تكنیك‌های مورد استفاده در برندسازی و مدیریت برند داداییستی 

فصل بیست و چهارم:

تكنیك پارناسیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند پارناسیستی   

فصل بیست و پنجم:

تكنیك امپرسیونیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند امپرسیونیستی        

تاكتیك­ها و تكنیك­های روانشناسی در برندسازی و مدیریت برند  

فصل بیست و ششم:

تكنیك اکسپرسیونیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند اكسپرسیونیستی

http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

فصل بیست و هفتم:

تكنیك سورئالیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند سورئالیستی  

فنون سوررئالیسم...........................................................

فصل بیست و هشتم:

تكنیك سمبولیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند سمبولیستی    

فصل بیست و نهم:

تكنیك كوبیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند كوبیستی

برندسازی و مدیریت برند چند بعدی...............................

فصل بیست ونهم:

اُپ آرت  و برندسازی و مدیریت برند اُپ.......................

تكنیك اسپاسیالیسم در برندسازی و مدیریت برند و برندسازی و مدیریت برند فضایی      

تكنیك المنتاریسم در برندسازی و مدیریت برند...............

تكنیك بدوگری در برندسازی و مدیریت برند، برندسازی و مدیریت برند بدوی    

تكنیك پاپ آرت در برندسازی و مدیریت برند................

تكنیك چیدمان در برندسازی و مدیریت برند...................

تكنیك مینی مالیسم در برندسازی و مدیریت برند ............

تكنیك اینتراکتیو.............................................................

 رخداد یا اجرا در برندسازی و مدیریت برند یا برندسازی و مدیریت برند اجرایی 

برندسازی و مدیریت برند مفهومی...................................

بخش هفتم:

تاكتیك­ها و مدل­های مدیریتی و  بازرگانی در برندسازی و مدیریت برند   

فصل سی­ام:

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند با توجه به  مراحل عمر محصول

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند مرحله ورود به بازار......

الف- تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  پیشگامی..................

ب- تاكتیك برندسازی و مدیریت برند پیروی........................

تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند مرحله رشد..................

 تاكتیك­های برندسازی و مدیریت برند حفظ سهم بازار...........

1. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  دفاع از موقعیت............

2. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  تهاجمی.......................

3. تاكتیك برندسازی و مدیریت برند  تمركز..........................

 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 شهریور 1390 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | :