تبلیغات
مدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی - کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری تاکتیک ها و تکنیک های مدیریت برند تاکتیک ها تکنیک ها و سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری
مشاور برند، ساخت و توسعه ی برند
مشاور برند، ساخت و توسعه ی برند

مدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی
 
دپارتمان تحقیقات بازاریابی و تبلیغات | مشاوره بازاریابی و فروش | برندسازی و افزایش فروش

کتاب سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری تاکتیک ها و تکنیک های مدیریت برند

تاکتیک ها تکنیک ها و سبک های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری

 

مولف و مترجم: علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

 

سبك­های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری..................................................41

سبك کلاسیک    ..................................................47

      اصول و قواعد مکتب کلاسیك   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................49

سبك باروك    در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری ..................................................54

 سبك رئالیسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری    ..................................................58

سبك ناتورالیسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................60

مشخصات آثار برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ناتورالیستی    ..................................................61

سبك رومانتیسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری   ..................................................63

             مقایسه مکتب رمانتیک  و كلاسیك    ..................................................64

                        اصول مكتب رمانتیسم    ..................................................65

سبك فوتوریسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری     ..................................................67

سبك دادییسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................72

                 ویژگیهای كلی آثار برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  داداییستی    .................................................74

سبك ایماژیست  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری   ..................................................81

 اونانیمیسم در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری     ..................................................82

سبك پارناسیسم    در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری ..................................................83

   سبك امپرسیونیسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری    ..................................................86

 سبك اکسپرسیونیسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................88

سبك سوررئالیسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................89

       فلسفه سوررئالیسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ................................................91

                   برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  نامریی یا زیرآستانه­ای     ................................................95

http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

         فنون سوررئالیسم   در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری ..................................................96

 سبك سمبولیسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ..................................................101

 سبك كوبیسم     در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری................................................106

كوزموپولیتیسم و برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  جهانی  .................................................112

اگزیستانسیالیسم در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری.................................................114

اُپ آرت و برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری اُپ  .................................................116

سبك اسپاسیالیسم  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ................................................117

سبك المنتاریسم در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری................................................118

اورفیسم در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری...............................................119

سبك بدویگری  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری .................................................120

سبك پاپ آرت  در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ................................................121

سبك چیدمان در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری...............................................122

سبك مینی­مالیسم در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری     ...............................................123

رخداد یا اجرا در برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری    ................................................123

برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  مفهومی   ...............................................124

سبك­های برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری ی با توجه به منحنی عمر كالا   .................................................125

        فصل سوم 

به سوی برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  پست­مدرن   ................................................131

برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ساختارگرا  ................................................135

ساختارشكنی، برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  ساختارشكن   ...............................................138

برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  پست­مدرنی  ................................................141

         فنون برندسازی و مدیریت نام و نشان تجاری  پست­مدرنیسم   ................................................148

مزیت رقابتی برندسازی و مدیریت برند...........................

تاكتیك برندسازی و مدیریت برند خوشه­ای......................

كسب مزیت رقابتی در برندسازی و مدیریت برند.............

الف)كاهش هزینه­های عملیاتی برندسازی و مدیریت برند (بهره‌وری در
برندسازی و مدیریت برند)......................................

ب) دستیابی به برندسازی و مدیریت برند برتر(اثربخشی در برندسازی و مدیریت برند)        

مزیت رقابتی پایدار در برندسازی و مدیریت برند.............

بخش دوم:

فصل دوم:

تاكتیك و تكنیك برندسازی و مدیریت برند.....................

فصل سوم:

....................................................................................

فصل چهارم:

تفاوت تكنیك، تاكتیك و استراتژی..................................

تاكتیك یانكی در برندسازی و مدیریت برند.....................

فصل پنجم:

تفكر تاكتیكی و تكنیكی..................................................

فصل ششم:

انواع و ابعاد تفكر و تفاوت های تفكر تاكتیكی و تكنیكی..

هوش تاكتیكی...............................................................

فصل هفتم:

سیستم برندسازی و مدیریت برند و برنامه برندسازی و مدیریت برند       

اصل تضاد دربرندسازی و مدیریت برند...........................

فصل هشتم:

اهمیت و ضروت تاكتیك و تكنیك برندسازی و مدیریت برند     

بخش سوم:

تاكتیك­ها و تكنیك­های اینترنتی و رایانه­ای.......................

فصل نهم:

مزیت های برندسازی و مدیریت برند اینترنتی..................

اهمیت تجاری موتورهای جستجوگر................................

فصل دهم:

تاكتیك‌ها و تكنیك‌های برندسازی و مدیریت برند در ارتباط با

 موتورهای جستجوگر.....................................................

1- تكنیك محتوای ارزشمند برندسازی و مدیریت برند سایت      

2- جستجوی آسان‌تر در سایت.......................................   

3- تكنیك كلمات كلیدی یا تكنیك شورت كات...............

4- یك میزبان وب با كیفیت را در اختیار بگیرید...............

تاكتیك اسپم كردن..........................................................

تكنیك صفحات درگاه....................................................

كرم های برندسازی و مدیریت برند یا  طاعون برندسازی و مدیریت برند   

تكنیك وبلاگ نویسی و تكنیك RSS در برندسازی و مدیریت برند

فصل یازدهم:

تاكتیك‌ها و تكنیك‌های برندنگ یا نام و نشان گذاری........

برندسازی و مدیریت برند از طریق بنر.............................

تكنیك‌های برندسازی و مدیریت برند از طریق تگ...........

فصل دوازدهم:

http://brandmagazine.mihanblog.com/

http://www.brandschool.blogfa.com/

http://www.brandmanagement.mihanblog.com/

http://www.advertisingschool.mihanblog.com/

http://www.brandmanagement.blogsky.com/

 

3- تاكتیك‌ها و تكنیك‌های فضا و قلمرو.........................

آمارهایى از وضعیت فن آورى اطلاعات در ایران.............

فصل سیزدهم:

تكنیك آیدا در برندسازی و مدیریت برند اینترنتی.............

پنج تكنیك مهم در برندسازی و مدیریت برند اینترنتی.......

1- تكنیك خیابان بن­بست برندسازی و مدیریت برند........

2- تكنیك داد و ستد برندسازی و مدیریت برند...............

3- تكنیك اعتماد (برندسازی و مدیریت برند اعتمادی).....

4- تكنیك كشش و ارسال برندسازی و مدیریت برند........

5- تكنیك بازار خالی در برندسازی و مدیریت برند..........

هكر های اینترنتی...........................................................

فصل چهاردهم:

تاكتیك هوش مشاركتی در برندسازی و مدیریت برند (برندسازی و مدیریت برند مشاركتی)     

حباب­های برندسازی و مدیریت برند.....................................

بخش چهارم:

تاكتیك­های خلاقانه خلاقانه در برندسازی و مدیریت برند.

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 شهریور 1390 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | :